همه چیز در مورد رنگ مشکی

این سیاه راز آلود

سیاه می‌تواند ما را به جنبه‌های مثبت زندگی نزدیک کند، ما را مجبور می‌کند تا به ناامیدی‌هایمان و جنبه‌های سیاه و یا منفی زندگی نگاه کنیم و به شکلی دیگر بیاندیشیم. در مبانی رنگ‌شناسی، رنگ سیاه مفاهیم مرموز و رمزآلودی را پیرامون خود دارد. رنگ سیاه در روانشناسی: سیاه مرموز و محافظ می‌باشد. رنگ مشکی با […]