در صورت وجود هرگونه ناهماهنگی در فرآیند خرید و تحویل کالا و وجود هرگونه انتقاد و پیشنهاد می‌توانید از فرم زیر اقدام نمایید. هم چنین می‌توانید با شماره تلفن 021284237 تماس حاصل نمایید. 

 

 

ثبت شکایات

ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات